Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på livskvalitet

Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på livskvalitet!

Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på livskvalitet

Velkommen til vår hjemmeside

Fokus på livskvalitet

Våre tjenester

Coaching

Det finnes mer og mer forskning som viser at coaching fungerer fordi coaching handler om å åpne opp for nye tanker og tankestil. Når vi tenker nye tanker, når vi endrer tanker og tankestil aktiveres nevronene våre, og nye kontaktpunkter dannes. Når flere nevroner snakker sammen blir hjernen vår bedre rustet til å takle stress og ytre påvirkninger. Økt kunnskap og forståelse for hvordan samspillet mellom hjernen og tankene våre fungerer bidrar til å redusere stress og bekymringer, i tillegg til økt bevissthet og effektivitet. Vi tenker mellom 40 til 60.000 tanker hver dag, forskning viser at 80% er negative og tenkt før. Mange av de som oppsøker meg bruker mesteparten av sin mentale kraft på bekymringer og katastrofetanker.

Som din coach vil jeg motiverer og inspirere deg. Min styrke ligger i at jeg er god til å forstå mennesker - og god til å hjelpe mine kunder til å forstå, uttrykke og bli kjent med sine egne tanker og følelser.

Kunsten i all hjelpekunst er at jeg møter deg der hvor du er.

Din Utvikling

Din utvikling består av 3 moduler;

Modul I- HER OG NÅ

Modul II - FLYTTE GRENSER

Modul III - BYGGE FRAMTID

Hver modul består av 9 møter, inntaks- og uttaksmøter tar 2 timer, de øvrige 7 møte varer i 90 minutter. Tidsperspektiv for hver modul er minimum 3 måneder, eller maks 9 måneder.

Etter hvert møte vil du motta en logg med 5 punkter som følges opp.

Du vil får tett personlig oppfølging og støtte.

Din utvikling er et tilbud til deg som ønsker å jobbe intensivt med egen utvikling – som ønsker å bli utfordret – som ønsker å går i dybden av egne utfordringer.Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Referanse og erfaring fra en kunde:Årsaken til at jeg oppsøkte "Fryd deg"var at det var ønskelig at jeg skulle ta over det faglige ansvaret i en gruppe på jobb.Hun som hadde dette ble sjef på avdelingen. Dette inngikk overhode ikke inn i mine planer da jeg året før hadde"gått på veggen" og heller var fokusert på det stikk motsatte. Jeg ville stresse ned og fokusere mindre på jobb. Mer ansvar ville bety mer overtid og mer stress. Jeg har heller aldri ønsket å være leder. Da det så ikke var noen vei utenom måtte jeg ha hjelp til å løse stessproblematikken rundt det å lede og alt som da føltes ubehagelig rundt dette.

Det har betydd svært mye å ha en å snakke med. Gjennom samtalene har du vist meg at det ofte er en selv som sitter på fasiten. Det enkle kan ofte være det beste. Det må også være lov å sette grenser for seg selv. Du har hjulpet meg til å se hvor jeg har min styrke og bruke den for alt den er verd, men også mine svakheter og hva som kan gjøres for å bedre disse med enkle grep.

"Min utvikling" har derfor ledet meg inn på veien mot å bli den beste utgaven av meg selv. 

Youtube
Youtube

Besøk meg på YouTube

Youtube

Besøk meg på YouTube

Kurs

Endringskraft

Last ned kursprogram for Endringskraft I

Last ned kursprogram for Endringskraft II

Yoga

Yoga er enkle kroppsøvelser. Bevegelsene utføres rolig, uten anstrengelse i samklang med pusten. De myker opp og gir smidighet. Resultatet er kroppslig velvære, dyp avspenning og ro.

Meditasjonskurs

Last ned kursprogram

Priser

Alle kurs holdes på Solemskogen. Solemskogen ligger innefor markagrensen ovenfor Grefsen og Kjelsås. Solemskogen er det optimale stedet for å praktisere yoga, meditasjon og mindfullness, coaching og mental trening. Roen på Solemskogen bidrar til at det er lettere å koble seg fra den travle hverdag. Tiden går litt saktere på Solemskogen.

Yoga vinter 2018

 • Oppstart tirsdag 09.01
 • Kurset går over 10 ganger og koster kr 2.000,-
 • Maksimum 12 - minimum 5 deltakere.
 • Påmelding innen 8.01.2018
 • 10 % familierabatt for 2 eller flere medlemmer
 • Yoga rommet åpner kl 18.00 hvor det er anledning til å lande på matta før undervisningen starter kl 18.15
 • Dropp inn klasser á 75 minutter kr 225,- (om det er ledig plass)
 • Betaling skjer ved påmelding til konto 0530 2277887

Coaching privatpersoner
Pris
75 minutter coaching
kr 900,- inkl. MVA
75 minutter coachingmed skriftelig tilbakemeldingkr 1.150,- inkl. MVACoaching bedrift
Pris
75 minutter coaching
kr. 1.350,- inkl. MVADin utvikling
Pris
9 møter á 90 minutter
kr. 12.000,- inkl. MVAEndringskraft IAnnen infoPris
Formiddagskurs á 4 ganger+1 oppfølgingstimekr. 3.600,- inkl. MVA
Kveldskurs á 4 ganger+1 oppfølgingstimekr. 4.000,- inkl. MVA
Privat undervisning á 4 ganger
kr. 3.800,- inkl. MVA
Repetisjon kurs
kr. 800,- inkl. MVA
Bedriftskurspristilbud på forespørselEndringskraft II
Pris
Kveldskurs á 3 ganger
kr. 1.800,- inkl. MVAGrunnkraft
Pris
Helgekurs á 16 timer
kr. 4.400,- inkl. MVAMeditasjon/mindfulness
Pris
Meditasjon/mindfulnessá 3 gangerkr. 2.000,- Besøk oss på facebook

Om meg

Om oss (mal)

Utdanning

 • Profesjonell coach, ICF (International Coaching Federation)
 • Coachville schools of coaching, USA
 • Dahn Yoga, Atlanta, USA
 • Tankefeltsterapi (Emotional Freedom Technique), Atlanta, USA
 • Sosionomstudie ved Diakonhjemmet, Oslo
 • Psykologi ved Uio, Oslo
 • Meditasjon og ulike selvutviklingskurs ved Modus Vivendi, Åsgårdstrand
 • Snart ferdig utdannet relasjonsterapaut ved relasjonssenteret på Høvik

Min bakgrunn

Høsten 1996 bestemte jeg meg for å gi livet mitt ny mening. Jeg satte meg på skolebenken igjen, men slet lenge med å finne ut hva jeg skulle bli når jeg ble "stor".

Frustrasjonen var til å leve med, da jeg hele tiden hadde på følelsen at det optimale svaret ville komme til meg.

Høsten 2005 fikk familien min tilbud om å flytte til USA, vi takket ja.

I USA satte jeg kniven på strupen, nå skulle jeg finne ut hva jeg ville bli. Jeg fant det jeg søkte etter, coaching brukt på en bredere måte enn kun innenfor sport. Life coaching og mental trening ble min vei, det er det jeg brenner for, det får meg til å boble av energi og glede.

Jeg har et sterkt ønske om å hjelpe mine kunder til å bli trygge og bevisste på egne ressurser og styrker, til å bli trygge på sin kraft, til å finne svarene som er riktig for dem. Spesielt er jeg opptatt av den indre dialogen og bevissthet rundt hvilke tanker vi tenker. Forskning viser at vi tenker mellom 40 til 60 000 tanker hver dag, og 80 % er negative og tenkt før.

Jeg var veldig flink til å bruke mesteparten av min kraft til å tenke på det jeg ikke ønsket meg - det tappet meg for mye energi. Nå bruker jeg mestparten av min mentale kraft til å tenke i tråd med mål og drømmene mine - det gjør at jeg har det bedre, og at jeg har tilgang på mer glede, energi og flyt i hverdagen min. Jeg ønsker jeg å hjelpe mine kunder med å snu tanker - med å bruke sin mentale kraft på en mer hensiktsmessig måte, slik at de får mer tilgang på glede, energi og flyt i sitt liv.

Jeg eier kunnskapen min, og har jobbet bevisst med meg selv siden 1996.

Verktøyene og metodene jeg har benyttet til økt selvinnsikt og utvikling er meditasjon, yoga, mental trening og coaching.

Jeg har vært tilknyttet Modus Vivendi i Åsgårdstrand v. Anne Karin Smith og Nils Astrup - de lærte meg å meditere.

Michele Molitor v. Nectar Consulting USA, og Øyvind Hammer (mental trener til Ole Einar Bjørndalen) - de har bidratt med coaching og mental trening på høgt nivå.

Psykolog Karen Kollien Nygaard er fast spaltist i Camille, samt yoga lærer hos Zanti. Hun har beriket livet mitt med positiv psykologi - kognitiv basert psykologi og mindfullness, og ikke minst yoga.

Coachville Schools of Coaching. Under mitt opphold i USA ble jeg student ved Coachville, en av USAs fremste skoler innen coaching. Deres studier leder til sertifisering på internasjonalt og profesjonelt nivå. Jeg mottok min sertifisering i 2007.

Yoga: Min erfaring, kunnskap og utdannelse innen yoga er har sin bakgrunn fra Dahn Yoga i USA . Jeg ledet mange yoga klasser under oppholdet i USA . Dahn World er en verdensomspennende organisasjon, de har mange yoga sentere i de fleste store byer i USA. De har også yoga sentere i Tyskland og England. Dahn Yoga er opprinnelig fra Sør-Korea, og har en dynamisk form hvor vi jobber med energi banene. Jeg blander også klassene mine med klassisk yoga og asthangha yoga.

Tankefelts terapi, E.F.T. (Emotional Freedom Technique), i Norge kalles det for TANKEFELTS TERAPI. Dette er en teknikk som ble utviklet av Dr Roger Callahan i California. Teknikken blir brukt av både leger, psykologer og andre som har lært seg teknikken. I korte trekk består teknikken i at man banker lett på de ulike meridianer og akupunktur punkter. En meridian er en energibane, som går igjennom mange akupunkturpunkter. Det er en effektiv behandlings form for problemer som angst, og fobier. En utrolig metode dersom man vil avvende seg med visse typer matvarer/snop/snacks/leskedrikk/røyk o.l. Dette er en selvhjelpmetode, noe som gjør den til et veldig anvendelig verktøy.

Professional Certified Coach
Professional Certified Coach

/v Inernational Coach Federation

Professional Certified Coach

/v Inernational Coach Federation

Kalender

Coaching

Coaching

Vi tenker mellom 40 til 60.000 tanker hver dag, forskning viser at 80% er negative og tenkt før. Mange av de som oppsøker meg bruker mesteparten av sin mentale kraft på bekymringer og "tenkomtanker". Min jobb er å lære dere metoder som stoppe bekymringer og snur negative tanker.

I sårbare faser etablert mange en negativ og lite oppbyggende måte å snakke til seg selv på. Flesteparten av de som oppsøker meg har en dårlig indre dialog, det bryter ned selvfølelsen vår. Selvfølelsen er følelsen vi har ovenfor oss selv. For å framstå med kraft trenger vi at kraften våre er forankret i en god selvfølelsen. Selvfølelsen vår er trenbar med enkle metoder.

Vi har en tendens til å bruke mye av vår mentale kraft ti å tenke på det vi ikke ønsker oss, og mange av de som oppsøker meg har et ubevisst forhold til egne tanker. Min jobb bidra til at dere får et mer bevisst forhold til hvilke tanker dere tenker. En tanke gir en følelse, og følelsen bidrar til en eller annen type handling. Det er om og gjøre at handlingen er i tråd med det vi faktisk ønsker oss.

Negative tanker og forestillinger er tillært, de kan også avlæres.

Mange er veldig sensitive i forhold til det som foregår utenfor dem, det kan gjøre at vi forveksler andres energi, problemer og ansvar med egne. Min jobb er å bidra til økt bevissthet rundt disse mønstrene, samt lære bort enkle og anvendelige metoder for å beherske hva som er ditt, og hva som er andres.

Kjerneproduktet mitt er "en til en samtalen". Med utgangspunkt i den gode samtalen lager vi gode mål og strategier for hvordan du skal nå dine mål og drømmer.

Hvordan jobber jeg?

Som din coach skal jeg motiverer og inspirere deg. Min styrke ligger i at jeg er veldig god til å forstå mennesker og hvilke tankemønstre som er dominerende for den enkelte. Kunsten i all hjelpekunst er at jeg møter deg der hvor du er.

Jeg hjelper deg med:

 • Økt selvfølelse og mestringsfølelse
 • Å bli god på å være deg selv
 • Mestre å speilvende situasjoner, hvis du tåler et nei skal du ha tillit til at andre tåler et nei fra deg
 • Å ta flere riktige valg og beslutninger i hverdagen
 • Økt bevissthet om egne verdier; - lever du i tråd med dem? -handler du i tråd med dem?
 • Jeg har en stor verktøykasse med gode verktøy og metoder som tilpasses dine behov.

"Du ville ikke ha hatt de drømmene du har, hvis du ikke hadde vært i stand til å oppfylle dem." -Hinduistisk ordtak

"Hvis du følger meg vil du gå deg vil, men følger du deg selv vil du alltid være på riktig vei." -Lawrence Durrell

Jeg jobber med de beste; - min personlige mentor og coach har vært Øyvind Hammer. Han er prestasjons coachen til Ole Einar Bjørndalen -www.hammerkoden.no.

Karen Kollien Nygaard har vært en viktig støttespiller og mentor. Hun er psykolog, spaltist i NRK Puls panelet og ukebladet Kamille.

Både Øyvind og Karen er populære og etterspurte foredragsholdere.

Jeg har også i flere år jobbet med Michele Molitor, mentor og business coach fra California i USA. www.nectarconsulting.com

Referanser fra kunder

Kunde som fikk drømmejobben

«Den ene timen med veiledning hjalp meg til å definere hva jeg virkelig ønsket meg i en fremtidig jobb. Fokuset på verdier og egne ressurser var verdifull, og bidro til at jeg formulerte dette riktig i prosessen, som endte med at jeg fikk akkurat den jobben jeg hadde drømt om. Tusen takk !»

Vellykket jobbintervju

«Etter veldig mange avslag på jobber jeg hadde søkt, var selvtilliten så lav som den kunne bli. Jeg mistet til slutt helt troen på meg selv i en jobb, noe som nok intervjuene jeg var på bar preg av uten at jeg var helt klar over dette selv. Selv syntes jeg intervjuene gikk ganske bra, men jeg fikk aldri jobbene jeg ønsket meg. Det ble derfor mange skuffelser. Ved en tilfeldighet kom jeg i kontakt med Janne bare timer før et intervju til en jobb jeg virkelig ønsket meg. Vi snakket om hvordan jeg så på meg selv og hvordan jeg fremsto for andre. Janne fikk meg til å tenke på mine sterke sider og på hvordan jeg kunne fremstå på en positiv måte under jobbintervjuet, men allikevel være meg selv.

Ved en enkel teknikk fikk hun meg til å føle stor ro i intervjusituasjonen og hente frem det beste i meg selv. Jobben ble min! Jeg er ikke i tvil om at Janne kan ta en del av æren for dette»

Uttalelse fra kunde

«Janne er veldig dyktig til å sette seg inn i andre menneskers situasjon. Hun er i stand til å belyse hendelser på en måte som gir deg ny innsikt og forståelse. Mitt møte med Janne har vært et vendepunkt i livet mitt. Jeg oppsøkte Janne på et tidspunkt hvor jeg var langt nede grunnet et vanskelig forhold til min leder på jobben. Janne klarte å få meg til å sette ord på hva jeg følte. Hun hjalp meg med å få tilbake selvfølelsen og ga meg verktøy til å håndtere min leder på en bedre måte.»

Yoga

Yoga

Jeg har min yogabakgrunn og praksis fra DahnYoga, i Atlanta, USA. Jeg praktiserte yoga regelmessig flere ganger i uka, og deltok på flere work shops og videregående kurs. I 2004 og 2005 underviste jeg yoga og holdt jeg regelmessige klasser i Atlanta, USA. Dahn yoga har sin opprinnelse fra Sør Korea.

Solemskogen som ligger i Lillomarka, er det optimalte stedet å holde yoga klasser. Roen og energien fra skogen bidrar til at det er lettere å koble seg fra den travle hverdagen. Klassene er intime og har maksimalt 12 deltakere.

Yoga klassen består av tre deler, og er en myk yogaform

 • Streching, tøyning og tapping langs meridianene/energibanene
 • Avspenning og avslapning
 • Meditasjon

I yoga konkurrerer man kun med seg selv, men fellesskapet i klassen skaper mye energi i rommet. Yoga er også mentalt oppbyggende da man jobber med å lede oppmerksomheten vekk fra smerter, og til ulike steder i kroppen. Yogaen gir bedre humør; man blir mer leken, og man blir sterkere både psykisk og fysisk.

Gjennom lang erfaring opplever jeg gang på gang at det sitter mye stress og u-forløste følelser i spent muskulatur. Ved å flytte fokus, og ta med bevisstheten inn i kroppen, blir man mer bevisst på blokkeringer og anspente muskler og muskulatur. Ved å bruke oppmerksomheten bevisst klarer mine elever å slappe mer og mer av, noe som gjør at mann blir kjent med egen kroppen på en ny måte. Med aktiv bruk og fokus på pust åpner kroppen seg og blir mer myk og fleksibel. 

Yoga er en form for kropps-terapi, hvor man kan forløse vonde minner og hendelser ved å ta med seg bevisstheten inn i kroppen på en nysgjerrig og aksepterende måte. Yoga handler mest av alt om å være, i stedet for å gjøre. Yoga lære oss å møte egen motstand på en myk, leken og aksepterende måte. Yoga gir oss også gode metoder til å tåle andre fysiske aktivitet og smerte bedre.

Yoga er en bevegelsesform som berører hele mennesket: det fysiske, det mentale, det emosjonelle, og det spirituelle. Mange går på yoga for å oppleve velvære og avspenning, og i de fleste timene vil de få som forventet. Men i løpet av en time kan også helt uventede følelser dukke opp som irritasjon, frustrasjon, utålmodighet, glede, sorg eller andre emosjoner etterfulgt av uventede reaksjoner – både fysiske og følelsesmessige fordi du stopper opp og tar deg tid til å kjenne ette; og ikke mist lar kroppen fortelle deg hvordan den har det.

I hverdagen har vi som regel oppmerksomheten vendt utover mot det som skal gjøres, mot hverdagens arbeid og forpliktelser, og mot menneskene vi møter. I yogatimen stopper du opp og tar deg tid til deg selv. I det øyeblikket du vender oppmerksomheten innover og åpner deg for deg selv, kjenner du det som er. Kanskje har det ligget en grunnstemning i deg hele dagen som du ikke har tid til å kjent på, og du blir oppmerksom på hvordan arbeidsdagen har satt sitt preg på deg både fysisk og psykisk. Yoga hjelper deg til å sette ned farten slik at du blir mer var på deg. Yoga bidrar til at du åpner opp og tar imot deg selv, i det rommet gir du plass til at alle slags følelser kan uttrykke seg, og du blir oppmerksom på hvordan du har det akkurat NÅ.

Kanskje er livet veldig godt – kanskje er livet tungt – kanskje er livet greit nok?

Roen og avspenninge lar følelser flyte opp til overflaten, og når spenninger slipper, kan glemte minner og følelser dukke opp

”Kroppen husker det du vil glemme” hevdes det av mange – det er også min erfaring. Kroppen, og spesielt muskulaturen, er en slags lagringsplass for følelser. Kroppen blir av og til et panser som vi bruker til å beskytte oss mot omgivelsene, og spenninger blir lett i kroppen selv om en fare eller stress-situasjon er over.

Opp gjennom livet har de fleste av oss på et eller annet tidspunkt opplevelser og følelser som kan være så overveldende, at kroppen, sinn og nervesystem må stue bort følelsen for å kunne takle det.

Følelser som blir for overveldende eller som vi ikke kan takle på et tidspunkt, vil ofte ”lagres” i muskulaturen, ofte som spenninger eller ”vondter”, men i noen tilfeller også som en kronisk slapphet i muskelen. Plagen kan oppleves rent fysisk, og vi er ikke nødvendigvis klar over at den har følelsesmessig opphav.

Under en yogatime når muskelen blir berørt, tøyet og strammet kan følelsen som er «lagret» i muskelen utløses. Plutselig føler du deg trist eller glad helt uten noen grunn. Under en yoga time kan det hende at du husker en slik opplevelse – god eller dårlig, og med hjelp av pusten møter vi følelsene med ro. Jeg tror ikke kroppen henter fram mer enn det vi er i stand til å ta imot, og at vi har ressurser nok til å møte det. Det kan gi deg mulighet for å bearbeide opplevelser som en gang var vanskelig og gir oss mulighet til å lære noe om oss selv, om det å være menneske, og om livet. Ofte sover man veldig godt etter en yoga time.

Kontakt oss

916 60 544
Solemskogveien 3, 0496 OSLO

Besøk oss på facebook

07.01.18 16:56
Rolig og meditativ yoga med fokus på pust
Les på Facebook
20.11.17 14:49
Gleder meg til å tilby denne terapiformen, å kjenne, forstå og uttrykke egne følelser er tegn på en god og robust mental helse
Les på Facebook
06.11.17 17:22
Ferdig med 4 modulers kurs i nevropsykologi.
Les på Facebook
09.10.17 11:01
Yoga gir gode verktøy til ro og avspenning
Les på Facebook
09.10.17 10:49
Myk, rolig og meditativ yoga med fokus på pusten og rolige øvelser.
Les på Facebook
30.09.17 11:24
Lesing anbefales
Les på Facebook